Müşteri siparişlerinizi üretim odaklı olan bir ERP yazılımı ile izlemek, müşteri memnuniyetinizi artıracaktır. Prodrun ile müşteri siparişlerinizi oldukça etkin bir şekilde yönetebilir ve anlık izleyebilirsiniz. Ayrıca müşteri faturaları ve müşteriden gelen nakit akışını organize edebilirsiniz. Bir izlenebilirlik sisteminde, müşteri siparişi sürecin başlagıcında yer alan en önemli adımıdır.

Siparişin alınmasından ürünün müşteriye sevkiyatına kadar olan süreç üretim iş emriyle ilişkili ve entegredir. İzlenebilirlik takibinin bu kapsamda yapılması üretim yapan bir işletme için elzemdir. Prodrun’da, her bir takip adımını kronolojik sıraya göre kusursuz bir ilişkilendirme altında görebilirsiniz.

Aşağıda izlenebilirlik sisteminde karşılaşabileceğiniz örnek bir süreç sırası görmektesiniz,

  1. Müşteri siparişinin alınması
  2. Malzeme ihtiyacının planlanması
  3. Satın alma siparişinin verilmesi
  4. Malzemenin işletmeye girişi
  5. Üretim iş emrinin açılması
  6. Müşteriye sevkiyatın yapılması

Yukarıda gördüğünüz üzere, süreç müşteri ile başlayıp müşteri ile bitmektedir. Tüm aşamalar müşteri yönetimi ile ilgilidir ve birbirleri ile ilişkilidir.


Prodrun’ın izlenebilirlik ilkesiyle tasarladığı önemli işletme süreçlerini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

 


Üretim Sektörü İçin ERPProdrun, üretim sektörü yöneticileri ve liderlerine, işletme verilerini gelir üreten bir eyleme nasıl dönüştürecekleri konusunda vizyon kazandırır ve üretim sektörüne özel tasarlanmış en basit bulut ERP ile izlenebilirlik ve karar verme süreçlerini geliştirmeye yardımcı olur.