Üretim Endüstrisi

Dijital dönüşümün avantajlarından faydalanan firmalarla artık her sektörde karşılaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu durum yöneticiler için harekete geçirici bir çağrı niteliğindedir.

Tüm şirketler için (KOBİ olan veya olmayan) başarılı olmanın anahtarı rekabetçi olmak, iş süreçlerini olabildiğince verimli hale getirmek, zamandan tasarruf etmek ve maliyetleri düşürmektir. Bunlar yöneticilerin en temel amacıdır.

Sürekli büyüyen ekonomi ile birlikte şirketler, sektördeki trendleri takip etmek ve üretim sürecini hızlandırmak için teknoloji alanında milyonlarca yatırım yapıyor.

Üretim Sektöründe Sıradaki Büyük Hareket:
Dijital Dönüşüm

2016 yılında yayınlanan Amerika’nın Yıllık Üretim Raporu, üretim sektörünü Amerika’da canlandırmak için sarf edilen çabayı gözler önüne seriyor. The Manufacturing USA programı, üretim odaklı teknolojilerin dönüşümü ve sektörde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için gereken teknoloji uyarlamalarını ortaya koyuyor.

Yeni teknolojilere yapılan yatırımların sayısı her geçen gün artıyor ve teknolojideki trendler sürekli değişiyor. Hitachi Solutions tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2018 yılında Endüstri 4.0 teknoloji trendleri arasında üretim sektöründe kullanılan ERP sistemleri üst sıralarda gelmektedir.


“Dijital fırsatlar” 2012’den günümüze kadar olan tüm ABD M&A faaliyetlerinin %15’ini oluşturmaktadır. (Strategy & Deals veritabanı)

İmalat Sanayi Sektörü Neden ERP Kullanmalıdır?

Günümüzde, KOBİ imalat şirketleri bir ERP (kurumsal kaynak planlama) sistemi kullanmanın süreçlerde basitlik yaratma ve rekabet avantajı elde etmede kilit rol oynadığının bilincindedir.

  • Doğru, gerçek-zamanlı bilgi
  • Operasyonların proaktif yönetimi
  • Gecikmelerin önlenmesi
  • Etkili karar vermede yardımcı
  • Kalite ve izlenebilirliğin sağlanması

Prodrun, üretim sektörü yöneticileri ve liderlerine, işletme verilerini gelir üreten bir eyleme nasıl dönüştürecekleri konusunda vizyon kazandırır ve üretim sektörüne özel tasarlanmış en basit bulut ERP ile izlenebilirlik ve karar verme süreçlerini geliştirmeye yardımcı olur.