Üretim yapan işletmeler, imalat süreçlerinin her adımını hammaddeden bitmiş ürüne kadar izler ve takip ettiği kayıtları saklarsa sektörde her daim rekabet avantajı elde ederler. Mal kabul, katma değer yapan hareketler, üretim ve sevkiyat gibi önemli adımlar üretim yapan işletmeler için olmazsa olmaz izlenebilirlik adımlarıdır ve işletmeler bu kayıtları analiz etmek durumundadır.

Terim olarak “izlenebilirlik” bir sistemi doğrulayarak, kayıt altında tutarak ve ilişkilendirerek takip etme ve izleme yeteneği demektir. Üretim yapan her işletme, kendi izlenebilirlik sistemine sahip olmalıdır. Bunu geleneksel yöntemlerle kurabilirler veya hazır sistemler kullanabilirler. Peki iyi bir izlenebilirlik sistemi nasıl kurulur? Nasıl olmalıdır? Üretim odaklı işletmelerde her sürecin temelinde üretim iş emri yatar. Çünkü herhangi bir zamanda bir üretim iş emrine baktığınız zaman onun tedarikçisinden sevkiyatına, siparişinden mal kabulune kadar olan tüm ilişkili süreçleri görebilmeniz gerekir. Üretim iş emri, bu tür işletmelerin kalbidir.

Yukardaki görseli incelerseniz ilgili süreçlerin iş emriyle olan ilişkisi hakkında kabaca bir fikir sahibi olursunuz. Bu süreçler, yazılım veya sistem tarafından önceden tanımlanmalı ve detaylandırılmalıdır. Örneğin bir ürün tanımlamak, sadece ona bir kod veya isim vermekten ibaret değildir. Ürünün reçetesi, katma değer yaratan üretim operasyonları, belirli işlem süreleri, yarı mamul detaylandırma, varsayılan raf kodunu belirleme gibi alt detayları tanımlanmalıdır. Sonrasında, izlenebilirlik sisteminin doğru çalışması için bu yedi bileşenin süreç olarak tanımlanması gerekir. Tüm bu süreçler birbirleri ile ilişkilidir, ancak temelinde üretim iş emri vardır. İzlenebilirlik bileşenlerini, üretim yapan işletmenin türüne göre değişen bir kronolojik sıraya göre sıralandırabiliriz. Örnek bir sıra;

  1. Tedarikçiyi ve hammaddeyi tanımlama
  2. Müşteriyi ve siparişini tanımlama
  3. Ürünü ve operasyonlarını tanımlama
  4. Hammadde için satın alma siparişi açma
  5. Hammaddeyi teslim alma
  6. Üretim için iş emri açma
  7. Müşteriye sevk etme

Etiketleme Gerçekten Gerekli mi?

İzlenebilirlik sisteminin müşteri tarafında doğru algılanması için, her sevkiyat mutlaka bir kod/numara ile gitmelidir. Bu numara mutlaka sizin önemli bir sürecinize işaret eden bir numara olmalıdır. Müşteri herhangi bir durumda size bu kod ile ulaşacaktır. Bu kod, iş emri numaranız olabilir, müşterinin kendi sipariş numarası olabilir, sizin özel belirlediğiniz sevkiyat kodu olabilir; her seçenek uygundur. Ancak sevkiyattan sonra müşteri tarafında yaşanan herhangi bir problem sonucunda en hızlı ve en verimli şekilde sorunun kaynağına ulaşabilmeniz gerekir. İzlenebilirlik sisteminin temelinde bu gereksinim yatar. Etiketleme sisteminin fabrika içinde ve dışında olan gereksiniminin kaynağı da aynı sebepten dolayı budur.

ERP çözümümüz olan Prodrun size tüm bu süreçleri gerçek zamanlı olarak izleme yeteneği kazandırır. Burada bahsedilen tüm süreçler Prodrun’da birbirleri ile bağlantılıdır, üretimden sonra sevkiyatı yapılmış olanlar dahil. Müşteri siparişi, satın alma siparişi, mal kabul, üretim ve sevkiyat süreçleri iş emrini temel alacak şekilde birbirleriyle ilişkilidir. Aşağıdaki videoda yazılımdaki izlenebilirlik sürecinin olduğu bir sayfayı görmektesiniz.

Bize izlenebilirlik hakkındaki sorularınızı ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Her türlü soru için bize yazmaktan çekinmeyin, teknik ekibimiz size her zaman yardımcı olacaktır.

Prodrun, üretim sektörü yöneticileri ve liderlerine, işletme verilerini gelir üreten bir eyleme nasıl dönüştürecekleri konusunda vizyon kazandırır ve üretim sektörüne özel tasarlanmış en basit bulut ERP ile izlenebilirlik ve karar verme süreçlerini geliştirmeye yardımcı olur.